010 - 447 80 38 info@bnjuristen.nl

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, en de informatie op deze site afkomstig is van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, kan Boehmer x Nooijen. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Ook kunnen wij niet garanderen dat alle links naar websites van derden altijd actueel en werkend zijn.

Boehmer x Nooijen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand en aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Aan de op deze website verstrekte informatie kunt u geen rechten ontlenen. Boehmer x Nooijen garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boehmer x Nooijen de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing